شب ادراری در کودکان، عوامل تشدیدکننده

تحقیقات و بررسی‌ها نشان داده است کودکانی که در محیطی پرفشار زندگی می‌کنند بیشتر مستعد شب ادراری هستند و همچنین زمینه‌های ارثی نیز در تشدید این بیماری موثر است.

ایسنا: تحقیقات و بررسی‌ها نشان داده است کودکانی که در محیطی پرفشار زندگی می‌کنند بیشتر مستعد شب ادراری هستند و همچنین زمینه‌های ارثی نیز در تشدید این بیماری موثر است.

 
 
دکتر رباب مقصودی متخصص ارولوژی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: کودکان در بدو تولد به طور طبیعی کنترل اداری ندارند که این امر ممکن است تا ۵ سالگی و در برخی مواقع به دلیل تکمیل نشدن سیستم عصبی و قدرت درک احساس ادرار در آنها تا ۱۵ سالگی ادامه داشته باشد.
 
دکتر مقصودی افزود: شب ادراری تا قبل از ۵ سالگی احتیاجی به درمان ندارد اما بعد از ۵ سالگی به دلیل این که یک بیماری کلیوی محسوب می شود، درمان آن به صورت دارویی یا جراحی الزامی است.
 
وی در خصوص علت شب ادراری گفت: محققان در بررسی ها به این نتیجه رسیده اند که شب ادراری با علل زمینه ای همچون ژنتیک و بیماری های روحی و روانی به وجود می آید.
 
وی، استرس را عامل تشدید کننده شب ادراری عنوان کرد و افزود: خانواده ها نباید در مقابل شب ادراری کودکان خود سخت گیر باشند و آنها را بترسانند؛ چرا که این امر نتیجه عکس دارد.
 
دکتر مقصودی در خصوص درمان شب ادراری گفت: درمان بسته به علت زمینه ای شب ادراری بوده و به دو صورت دارویی یا جراحی است. همچنین در حین درمان، رفتار درمانی و روش های تشویقی و نیز استفاده از شب زنگ می تواند موثر باشد.
 
وی در خصوص کاربرد شب زنگ گفت: شب زنگ در لباس زیر کودک نصب شده و در موقعی که قطره ادرار کودک با آن برخورد کرد، صدای زنگ کودک را از خواب بیدار می کند و تکرر آن سبب عادت کودک به احساس داشتن ادرار شده و در نتیجه این پیام از سوی مغز، کودک را آگاه می کند.