15995
کد: 51786
24 آبان 1393 - 11:26
وگ وگ وگ وگ وگ؛ صدایی که ما را جلوی تلویزیون سیاه و سفید میخکوب می کرد. پسرکی که معلوم نبود لباس داشت یا نه!
 نی نی بان: وگ وگ وگ وگ وگ 

صدایی که ما  را جلوی تلویزیون سیاه و سفید میخکوب می کرد. پسرکی که معلوم نبود لباس داشت یا نه! با قیافه ای در هم کشیده سر به زیر و با دستان گره کرده در پشت کمرش، جلوی پرده قرمز رنگی این طرف و آن طرف می رفت مثل آنهایی که منتظرنند اتفاقی بیفتد. 

و بالاخره بعد از کلی نگرانی ما کبوتری پیدا می شد. گوشه ای از پرده قرمز رنگ را به نوک می گرفت و با خود می برد. 

و همه اینها شروعی بود برای یک ساعت سرگرم شدن ما پای تلویزیون، پای برنامه هایی که  حالا دیدن عکس هایش هم ما را یا دآن دوران می اندازد.

مثل عکس های زیر: 

بهترین کارتون های دهه شصت، خاطره بازی با کلیک

بهترین کارتون های دهه شصت، خاطره بازی با کلیک


بهترین کارتون های دهه شصت، خاطره بازی با کلیک


بهترین کارتون های دهه شصت، خاطره بازی با کلیکبهترین کارتون های دهه شصت، خاطره بازی با کلیک

بهترین کارتون های دهه شصت، خاطره بازی با کلیک
بهترین کارتون های دهه شصت، خاطره بازی با کلیک


بهترین کارتون های دهه شصت، خاطره بازی با کلیک


بهترین کارتون های دهه شصت، خاطره بازی با کلیک
بهترین کارتون های دهه شصت، خاطره بازی با کلیک


بهترین کارتون های دهه شصت، خاطره بازی با کلیک


بهترین کارتون های دهه شصت، خاطره بازی با کلیک


بهترین کارتون های دهه شصت، خاطره بازی با کلیک


بهترین کارتون های دهه شصت، خاطره بازی با کلیک


بهترین کارتون های دهه شصت، خاطره بازی با کلیک

مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: