تاثیر لالایی بر نوزادان، تقویت عملکرد اندامهای حیاتی

تاثیر لالایی در قلب و ریه نوزاد با تاثیر بخش ملودی برای نوزاد متفاوت است.
باشگاه خبرنگاران: در پژوهش جدید دانشمندان دریافته اند که خواندن لالایی در بیمارستان توسط والدین باعث تنظیم عملکرد قلب و مغز آنها شده می تواند باعث ترخیص زودتر نوزاد از بیمارستان شود. 

گفتنی است: تاثیر لالایی در قلب و ریه نوزاد با تاثیر بخش ملودی برای نوزاد متفاوت است.

بررسی ها نشان می دهند: پخش ملودی باعث تاثیر بر روی وزن کودک و تغذیه او می شود در حالی که خواندن لالایی بر روی عملکرد اندام های حیاتی کودک تاثیر گذار است. 

پزشکان حتی در جدیدترین تحقیقات خود دریافته اند که خواندن لالایی برای جنین هم می تواند بسیار تاثیر گذار باشد و باعث ایجاد آرامش در جنین شود به ویژه اگر جنین دچار بیماری باشد. زیرا جنین می تواند صدای مادر و محیط اطراف را بشنود و نسبت به اتفاقات عکس العمل نشان می دهد که حتی می تواند باعث ناراحتی کودک بشود. 

پزشکان توصیه می کنند تا مادران باردار از محیط های پر استرس و پر تنش به خاطر فرزندان خود دوری کنند.