سفتی ملاج نوزاد، چگونه باید باشد؟

پدر یا مادر به راحتی نمی توانند ملاج کودک را لمس کنند و این مساله باید توسط پزشک ارزیابی و بررسی شود.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: بچه ام در هفته دوم ۵ ماهگی است. دور سر تولد ٣۶ و ۴ ماهگی۴٠ وزنش هم ٢۵٠٠ تولد و ۵۵٠٠ الان متاسفانه من زمان تولد دست رو سرش نکشیدم الان که می کشم ملاجش مثل بچه های دیگه نرم نیست تقریبا اندازه یه سکه هست ولی مایل به سفتی هست چکار کنم.

پاسخ دکتر رامین مظفری، فوق‌تخصص نوزادان و کودکان و عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران:
با توجه به وزن بدو تولد و وزن فعلی، وزن گیری کودک تان مناسب بوده است. اگر دور سر فرزندتان در بدو تولد 36 سانتی متر است و الان در 4 ماهگی 40 سانتی متر، تقریبا با توجه به منحنی در وضعیت قابل قبولی است. در خصوص ملاج سر کودک تان هم باید گفت که پدر یا مادر به راحتی نمی توانند ملاج کودک را لمس کنند و این مساله باید توسط پزشک ارزیابی و بررسی شود. پیشنهاد می شود نزد یک متخصص اطفال بروید تا از این نظر کودک معاینه و بررسی شود.