تشخیص سرطان دهانه رحم، چگونه است؟

جهت غربالگری برای سرطان دهانه رحم پاپ اسمیر سالانه و برای سرطان پستان معاینه بالینی توسط خود شخص و سونوگرافی و یا ماموگرافی انجام می شود.
پرسش: چطور میتوان فهمید سرطان رحم و پستان داریم؟ و چکار کنیم به این دو سرطان مبتلا نشویم.

پاسخ: جهت غربالگری برای سرطان دهانه رحم پاپ اسمیر سالانه و برای سرطان پستان معاینه بالینی توسط خود شخص و سونوگرافی و یا ماموگرافی انجام می شود.
مصرف سبزیجات و میوه های فراوان، عدم مصرف سیگار و قلیان، ورزش منظم، انجام معاینات روتین، بارداری به موقع و تعداد کافی، شیردهی، عدم سهل انگاری در درمان عفونتها،... (تبیان)