درمان بیماری زنان، سرطان پستان

بعد از جراحی پوشیدن و درآوردن لباس‌های تنگ و بدون دگمه کار سختی است بنابراین بهتر است از لباسهای جلو دگمه‌دار استفاده کنید.

نی نی بان، گروه ترجمه: بسیاری از خانمهایی که در مراحل مختلف درمان سرطان سینه هستند، در مورد توجه به برخی نکات مهم که روند درمان را تسهیل میکند، چندان آگاه نیستند. این مطلب تصویری پیشنهادهای خوبی برای بهبود سریعتر دارد.

نکاتی جالب درباره مراحل درمان سرطان سینه