زمان زنده ماندن اسپرم، چند وقت است؟

روز 28 پریود شدم که از دفعات قبلی کمتر بود. پریودم تا یک هفته ادامه داشت، بعد از آن تا ماه بعد درست در 28 سیکل باز لکه بینی داشتم که به دنبال آن قاعدگی صورت گرفت.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: من یک رابطه نزدیکی بدون محافظ در 17 سیکل قاعدگی خود داشتم. بلافاصله قرص اورژانسی دو عددی خوردم که مصرف دو عددی همزمان بود. روز 28 پریود شدم که از دفعات قبلی کمتر بود. پریودم تا یک هفته ادامه داشت، بعد از آن تا ماه بعد درست در 28 سیکل باز لکه بینی داشتم که به دنبال آن قاعدگی صورت گرفت. با وجود این توصیفات آیا اسپرم در بدن من مانده است و احتمال حاملگی وجود دارد؟

پاسخ دکتر مریم الماسی، جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی:
اسپرم حداکثر 72 ساعت در بدن زنده می ماند و بعد از این مدت از بین خواهد رفت و لقاح صورت نمی گیرد.