سرفه کردن به جنین آسیب می‌رساند؟

سرفه های شدید می کنم. موقع سرفه شکمم درد می گیرد. آیا واسه بچم ضرر داره؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: هفته ۱٨ بارداری هستم و سرما خوردم. سرفه های شدید می کنم. آیا واسه بچم ضرر داره؟ موقع سرفه شکمم درد می گیرد.

پاسخ از عزیزه قاسمی ن‍‍ژاد، متخصص زنان و زایمان:
به طور معمول سرفه کردن مشکلی برای مادر و جنین ایجاد نمی کند، اما به هرحال برای بهبود سرماخوردگی و پیشگیری از عفونت باید مراقبت  های لازم، استراحت، بخور و مایعات رعایت شود تا زودتر درمان شوید.