در آغوش گرفتن نوزاد، نحوه درست شیردهی چطوره؟

شیرخوار باید علاوه بر نوک پستان ، قسمت بیشتر هاله قهوه ای اطراف نوک پستان که مخازن شیری در زیر آن قرار دارند را در دهان بگیرد.
اگر نوزاد سالمی که به موقع متولد شده، در آغوش مادر قرار گیرد توانائی جستجوی پستان، مکیدن و بلعیدن شیر (قورت دادن ) را دارد، ولی باید به او بیاموزید که چگونه پستان را در دهان بگیرد. پس باید خود بیاموزید و با شیرخوار تمرین کنید. شیرخوار باید علاوه بر نوک پستان ، قسمت بیشتر هاله قهوه ای اطراف نوک پستان که مخازن شیری در زیر آن قرار دارند را در دهان بگیرد. در این صورت نوک بلندی در دهانش ایجاد می شود و او می تواند با آرواره هایش بر مخازن شیر فشار وارد نماید و شیر را در دهان خود دوشیده و ببلعد. مسئله مهم در درست به دهان گرفتن پستان، قابلیت کششی بافت آن است و شکل نوک پستان اعم از صاف، کوتاه، بلند یا فرو رفته نقش چندانی در وضیعت شیر خوردن ندارد به شرط آنکه قسمت بیشتری از هاله در دهان شیرخوار قرار گرفته باشد.

در وضعیت صحیح شرایط زیر برقرار است:
1- بدن شیرخوار روبروی مادر و در تماس نزدیک با بدن او است.
2- سر و بدنش در یک امتداد قرار دارند. - صورتش روبروی پستان مادر و چانه اش به پستان چسبیده است.
3- دهان کاملا باز و لب تحتانی او کاملا به طرف خارج برگشته و قسمت کمی از هاله پستان در بالای لب فوقانی او مشاهده می شود و شاید در زیر لب تحتانی نشانه ای از هاله پستان دیده نشود.(فقط در صورت بزرگ بودن هاله قسمتی از آن قابل مشاهده خواهد بود.)
4- مکیدن ها کند ولی عمیق است .
5- صدای بلعیدن شیر به خوبی شنیده می شود.
6- شیرخوار پس از احساس رضایت و سیر شدن، خودش پستان را رها می کند.
7- مادر هنگام شیر دادن احساس درد و ناراحتی نمی کند.
8- پستان مادر با سوراخ های بینی شیرخوار فاصله دارد و راه تنفس او را نمی بندد.


منبع: سلامت بانوان اوما