من دوقلو باردارم، چرا یکیشون رشد نکرده؟

وقتی که دو قلوهای همسان، هر دو از یک جفت در رحم مادر استفاده کنند، گاهی به دلایل نامعلوم، خونرسانی به یکی از قل ها کم می شود.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: من دوقلو باردارم هفته 15 هستم اما یکیشون خیلی کوچک است باید چکار کنم‎؟

پاسخ دکتر احمد ربیعی، متخصص زنان و زایمان:
اختلاف وزن ناچیز در جنین های دوقلو احتمال دارد. وقتی که دو قلوهای همسان، هر دو از یک جفت در رحم مادر استفاده کنند، گاهی به دلایل نامعلوم، خونرسانی به یکی از قل ها کم شده و به قل دیگر مواد مغذی بیشتری می رسد، در حالی که جفت باید خون و مواد مغذی یکسانی را به هر دو جنین انتقال دهد. بنابراین لازم است تحت نظر کلینیک های پریناتولوژی تا وضعیت مادر و هر دو جنین به دقت بررسی شود. مصرف مایعات و رعایت استراحت نیز توصیه می شود.