مصرف پروتئین در بارداری، چه فوایدی دارد؟

دریافت پروتئین می تواند هم از منابع حیوانی مانند تخم مرغ، گوشت و شیر تامین گردد و هم از منابع گیاهی مانند حبوبات، سویا و غلا.
دریافت پروتئین می تواند هم از منابع حیوانی مانند تخم مرغ، گوشت و شیر تامین گردد و هم از منابع گیاهی مانند حبوبات، سویا و غلا.
میزان مورد نیاز پروتئین حدود 60 گرم در روز یا 3/1 گرم بازای هر کیلوگرم از وزن مادر است که می تواند با مصرف کافی از منابع بالا تامین گردد.

فیبر
با توجه به اینکه یبوست یکی از مشکلات دوران بارداری است مصرف روزانه 25-20 گرم فیبر توصیه می گردد که می توان با مصرف کافی سبزیجات، میوه جات و حبوبات آن را تامین نمود.

ویتامینها و املاح
نیاز به اسید فولیک، ویتامین Vit C , B6 در این دوران افزایش می یابد همچنین برای تامین Vit D توصیه می گردد مادر باردار روزانه 15-10 دقیقه در معرض نور آفتاب قرار گیرد. نیاز به کلسیم، فسفر، آهن، ید و روی نیز در این دوران افزایش می یابد. که با مصرف کافی از منابع آنها به خصوص شیر و لبنیات می توان نیاز به آنها را تامین نمود.منبع: امینانه