سوپ نوزاد، باید و نباید

می تونم توی سوپ نوزاد از کره محلی استفاده کنم؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: دخترم تازه ده ماهش تمام شد می تونم توی سوپش از کره محلی استفاده کنم؟

پاسخ دکتر فاطمه هدی فلاح، ‌متخصص کودکان:
در غذای نوزادان تا قبل از یک سالگی نباید هیچ گونه لبنیات طبیعی ریخته شود چون احتمال حساسیت به پروتئین گاوی را در آنها افزایش می یابد و می تواند به بدن آنها صدمه بزند و شما بهتر است که از محصولات حیوانی در سوپ نوزاد خود استفاده نکنید. همچنین چون کره محلی سنگین است ممکن است که هضم آن برای نوزاد شما سنگین باشد و به بدنش آسیب های جدی وارد شود. اما بعد یک سالگی می توانید به او کره محلی به مقدار خیلی کمی بدهید.