نزدیکی در اواخر بارداری، خطر داره؟

همسرم منی رو داخل واژنم ریخت و امروز جنینم حرکاتش کم شده.
سوال مخاطب نی‎‎نی‎‎بان: من در هفته سی و یکم بارداری هستم دیروز حرکات جنین خیلی شدید و زیادتر بودن. ولی شب که مقاربت کردیم همسرم منی رو داخل واژنم ریخت و امروز جنینم در هر دو ساعت یا یک ساعت یک حرکت انجام میده و حرکاتش کم شده. ایا خطری تهدیدش می کنه؟

پاسخ دکتر الهام هاشمیان نائینی، جراح و متخصص زنان و زایمان:
مشکل خاصی وجود ندارد و نیازی به نگرانی نیست. بعد از غذا به پهلوی چپ بخوابید و دقت کنید که اگر در مدت یک ساعت جنین سه بار حرکت داشته باشد در آن صورت مساله خاصی وجود نخواهد داشت، در غیر این صورت به پزشک مراجعه کنید.