رابطه برای بارداری، باید چگونه باشد؟

آیا حتما برای بارداری، رابطه جنسی باید یک شب در میون باشه یا هرشب هم میشه؟
سوال مخاطب نی‎‎نی‎‎بان: من می خوام واسه بارداری اقدام کنم. چند روز از شروع پریودم رابطه جنسی داشته باشم و آیا حتما باید یک شب در میون باشه یا هرشب هم میشه؟ سیکل ماهانه ام حدود 27 روز است. 26 ساله ام و بارداری نداشتم.

پاسخ دکتر نسرین زارع پور، متخصص زنان و زایمان:

هر چقدر فاصله بین نزدیکی ها کمتر باشد غلظت مایع کمتر می شود. به همین دلیل ما به زن و شوهرهایی که قصد بارداری دارند توصیه می کنیم یک شب در میان یا دو شب در میان به صورت منظم مقاربت کنند. زیرا اگر فاصله بین مقاربت ها خیلی کم یا خیلی زیاد باشد کیفیت اسپرم آقا پایین می آید.