رشد سر نوزاد در هر ماه، چقدر باید باشد؟

چرا اندازه دور سر نوزاد 4 ماهه من کند است؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: دخترم 4 ماه و 20 روز دارد. دور سر بدو تولد 35 بوده و در دو ماه و نیمی 40 سانت. در حال حاضر 41.5 سانت در 4 ماه و 20 روز. آیا با توجه به اینکه کلیه واکنش های تکاملی خوب است دچار کندی رشد دور سر است؟

پاسخ دکتر رویا طاهری تفتی،‌ فوق تخصص نوزادان:
اندازه دور سر نوزاد تا یک سالگی باید حداکثر ۳۶ سانت باشد که معمولا تا یک سالگی این اندازه ۳ برابر می شود. به همین دلیل ما انتظار داریم که دور سر نوزاد در ۳ ماهه اول تولد، هر ماه ۲ سانت رشد کند. براساس آن دختر شما تا دو ماهگی رشد مناسبی داشته است در حال حاضر یک مقدار رشد دور سر کم شده است و بهتر است که شما دو هفته دیگر مجددا  قد، وزن و دور سر او را اندازه گیری کنید. در مورد وزن و قد توضیحی ندادید چون تفسیر آنها در کنار هم از دقت بیشتری برخوردار است. به شما پیشنهاد می کنم که به متخصص اطفال مراجعه کنید تا سیر تکاملی دختر شما دقیق بررسی شود.