محاسبه سن بارداری، سونوگرافی قابل اعتماد است؟

من 27 سالمه و بارداری دوم را دارم. اختلاف بین سونو و lmp دو هفته کمتر نشان داده شده است.
سوال مخاطب نی‎‎نی‎‎بان: من 27 سالمه و بارداری دوم را دارم. اختلاف بین سونو و lmp دو هفته کمتر نشان داده شده. در هفته 31 بارداری یک کیلو  و سیصد. با این وجود اگر جنین در هفته 38 هم دنیا بیاد نسبت به سونو وزنش کم است، چون دو هفته کمتر نشان داده شده؟

پاسخ دکتر روجا اعتماد، متخصص زنان:
ابتدا باید سن حاملگی محاسبه شود تا مشخص شود که سونو یا lmp درست بوده است یا نه. در مورد اعتماد به lmp و سونو سه ماهه اول بارداری باید بگویم، اگر سونو سه ماهه اول داشته باشید و از lmp مطمئن نباشد در آن صورت سونو سه ماهه اول معیار تعیین سن حاملگی است. گاهی اوقات فرد پریود منظم  ندارد و یا 2-3 ماه قبل از بارداری قرص LD مصرف کرده که در این صورت سونو سه ماهه اول دارای ارزش است. پس از اینکه سن حاملگی تعیین شد با سونویی که در آن سن از شما گرفته می شود مقایسه صورت می گیرد و در صورتی این مقایسه بر اساس معیار دور شکم باشد، اگر دو هفته با سن حاملگی تفاوت داشته باشد می توان گفت که جنین محدودیت رشد دارد بنابراین توصیه کلی من به شما این است حتما به پزشک مراجعه کنید.