میزان هموگلوبین نوزاد

هموگلوبین نوزادم در آزمایش کمه، علت چیست؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: پسرم تازه وارد 8 ماهگی شده با وزن 10 کیلو و وزن هنگام تولدش 2840 بود. با شیر خودم و غذای کمکی تغذیه می کند. در آزمایشش همه چیز نرمال بود و من هر روز 15 قطره آهن و 25 قطره آد به او می دهم. چرا مقدار اچ بی نوزادم در آزمایش 9.8 بود؟

پاسخ دکتر محمود مقیمی،‌ متخصص اطفال:
هموگلوبین یا همان اچ بی متناسب با سن نوزاد در نظر گرفته می شود و در مورد پسر شما هم هموگلوبین پاین در او متناسب با سنش است و به همین خاطر است که پزشکان بعد از 6 ماهگی برای نوزاد قطره آهن را تجویز می کنند. اگر شما در خانواده خود سابقه تالاسمی مینور داشته باشید باید نوزاد آزمایش هموگلوبین را بعد از یک سالی انجام دهد و دوباره اندازه هموگلوبین او تخمین زده شود، در غیر این صورت پسر شما کاملا طبیعی است.