میزان شیر خشک به نوزاد، چقدر باید باشد؟

مقدار شیرخشک لازم برای کودک یک ساله طی یک شبانه روز چند میلی لیتر است؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: مقدار شیرخشک لازم برای کودک یک ساله طی یک شبانه روز چند میلی لیتر است؟ نمی خواهم باشیر خشک اضافی معده دختر یک ساله ام را بیهوده پر کنم. آیا باید وعده های شیر در خواب شب را حذف کنم؟ در این صورت دخترم بی قراری کرده از خواب بیدار می شود. چه کنم؟

پاسخ دکتر فاطمه هدی فلاح،‌متخصص کودکان:
اگر فرزند شما دقیقا یک سالش هست می توانید از شیر پاستوریزه گاو هم برای سیر کردنش استفاده کنید که خیلی هم بهتر از شیرخشک است و مقوی تر هم هست. بهتر است که وقتی فرزند شما به دوسالگی نزدیک شد،‌ کم کم شیر دادن را به او قطع کنید دو بیشتر غذای کمکی مقوی و زیادی به او بدهید تا بدنش به غذا عادت کند و شیر خوردن از سرش بی افتد. چون اگر این کار را انجام ندهید وابستگی نوازاد به شیر از بین نمی رود و باید او را عادت دهید تا از طریق غذا کالری بدنش تامین شود. بهتر است که بین 50 تا 60 سی سی به فرزند خود شیر دهید که البته میزان آن بستگی به وابستگی فرزند شما دارد و باید دید که وابستگی روانی او به شیر تا چه اندازه است.