دفعات شیردهی به نوزادان، چند ماهه است؟

اشتها و تمایل ‌به شیر خوردن در شیرخواران در شش ماه اول تولد متفاوت می باشد.
اشتها و تمایل ‌به شیر خوردن در شیرخواران در شش ماه اول تولد متفاوت می باشد. خود کودک در یک ماهگی دفعات شیرخوردن خود را تنظیم میکند.بیشتر کودکان در هفته های اول تولد بین ۶ تا ۹ بار در ۲۴ ساعت شیر میخورند.

اگر مادر شیر کافی داشته باشد و شیرخوار هم به حد کافی شیر بخورد ممکن است تا ۴ ساعت بعد هم گرسنه نشود زیرا شیر بین ۱تا۴ ساعت یا بیشتر در معده ی کودک باقی می ماند تا تخلیه شود.بعضی دیگر از کودکان نیاز دارند که هر ۲ تا ۳ ساعت شیر بخورند.بیشتر شیرخواران در وسط شب بیدار میشوند و شیر میخورند ولی در سنین ۴ تا ۸ ماهگی معمولا در شب بیدار نمیشوند.

شیرخواران به علل مختلف گریه میکنند بنابراین لزومی ندارد هر موقع کودک گریه میکند به او شیر داده شود زیرا عللی مانند گاز روده، تر بودن کهنه ها ،گرم بودن محیط و نیاز به بغل گرفتن کودک نیز موجب گریه نوزاد میشود.مادر باید علل گریه ی کودک را بررسی کند و آن را برطرف نماید.

عادت شیردادن به دفعات مکرر و کم کم شیردادن به کودک برای اینکه گریه ی او متوقف شود کارصحیحی نیست زیرا کودک بیشتر هوا را می بلعد و دچار دل درد و استفراغ میشود.همچنین چون پستان هاکند ادر کاملا تخلیه نمیشود،شیر به صورت کامل تولید و ترشح نمیشود و به تدریج شیر مادر نیز کم میگردد.

زمان لازم برای شیرخوردن کودک از پستان مادر :
بعضی از شیرخواران پستان مادر را در خلال ۵ دقیقه تخلیه میکنند بعضی دیگر به آرامی شیر میخورند و ممکن است ۲۰ دقیقه طول بکشد تا پستان تخلیه شود(۸۰ تا ۹۰ درصد شیر پستان مادر در خلال ۴ دقیقه ی اول با مکیدن کودک تخلیه میشود).

اگر کودک پس از تخلیه ی پستان هنوز به پستان مک میزند مادر نباید او را با زور از پستان جدا کند بلکه باید انگشت کوچک خود را از گوشه ی لب ها داخل دهان کودک نماید تا کودک نوک پستان را رها کند.

در هفته ها و ماههای اول تولد باید یک یا دو پستان تخلیه شود،زیرا با تخلیه شدن پستان‌ شیر بیشتری تولید و ترشح میگردد.اگر پستانها کاملا تخلیه نشوند ترشح شیر کم میگردد.

خارج کردن هوا از معده کودک (آروغ زدن)
در انتهای شیردادن مادر باید شیرخوار را روی شانه های خود قرار دهد یا روی زانوهای خود بنشاند و پشت او را به آرامی مالش دهد تا کودک هوای بلعیده شده را خارج کند.بعضی از مواقع (مخصوصا هفته های اول تولد)ضرورت دارد یک یا چند نوبت در خلال شیردادن اینکار انجام گیرد و پس از خاتمه ی شیر خوردن نیز کودک باید به مدت ۵ تا ۱۰دقیقه در این وضع نگه داشته شود.

اگر کودک هوایی خارج نکرد مادر نباید اصرار کند زیرا هوایی در معده او نیست و باید او را روی تخت یا گهواره اش روی دست راست بخواباند تا اگر کمی استفراغ کرد به خارج ریخته شود.


منبع: کودک آنلاین