روش خواباندن نوزاد، بهتریت حالت

نوزادم را به هر شکلی که می خوابانمش،‌ نمی خوابد. چکار کنم؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: دختر 7 ماهه ای دارم برای خواباندنش به او شیر می دهم تا خواب برود اما بعضی وقت ها که سینه نمی گیرد روی پاهایم تکانش می دهم و یا بعضی وقت ها بغلش می کنم و به صورت ریتمیک راه می روم. آیا این طرز خواباندن نوزاد صحیح نیست؟ چه کنم؟ شیر خودمو می خوره.

پاسخ دکتر محمود مقیمی،‌ متخصص اطفال:
به هر حال فرزند شما به این پوزیشن خوابیدن عادت کرده است و این خوابیدن هم نمی تواند خیلی صحیح باشد چونن خواباندن ریتمیک نوزاد ملاک نیست. اما به هر حال شما او را به این شکل خوابیدن عادت داده اید و برای اینکه بخواهید این حالت خوابیدن را در او از بین ببرید باید کمی به خودتان سختی دهید تا به شیوه درستی او را بخوابانید.