دادن بستنی به کودک، شروع از چند ماهگی؟

دخترم تازه یک سالش تمام شده. می توانم بهش بستنی بدهم؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: دخترم تازه یک سالش تمام شده. می توانم بهش بستنی بدهم؟ طعم دار باشه یا ساده؟

پاسخ دکتر محمد عطاریان، متخصص نوزادان:
اشکال ندارد شما می توانید به فرزند خود بستنی بدهید و مشکلی برایش ایجاد نمی کند اما بهتر است که بستنی ساده به او بدهید. به طور کلی از یک سالگی به بعد تمامی غذاهای خانواده را می توانید برای فرزندتان استفاده کنید.