نشانه بارداری، خط زیر شکم است؟

از روز 15 پریود نشانه هایی مثل حالت تهوع و تیر کشیدن زیر شکم دارم. یک خط نازک تیره کم رنگ از ناف تا زیر شکمم هست. باردارم؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: من روز 20 پریودیم هستم. از روز 15 پریود گهگاهی نشانه هایی مثل حالت تهوع و تیر کشیدن زیر شکم و الان هم حساس شدن سینه را دارم. این ماه قرص کلومیفن استفاده کردم . یک خط نازک تیره تقریبا کم رنگ از ناف تا زیر شکمم هست. این خط نشانه بارداری است؟ چه وقت باید ظاهر شود؟ آیا امکان بارداری وجود دارد؟

پاسخ دکتر شهلا نوری، متخصص زنان:
این علامت، تیرگی شکمی است و در حال حاضر این خط نمی تواند نشان از بارداری شما باشد. خط تیره رنگ شکم شما ارتباطی به بارداری ندارد. خط بارداری 4 ماه پس ار بارداری ظاهر می شود. برای اطمینان از بارداری خود بهتر است که تست بارداری بدهید.