گرفتگی صدا و سرفه در نوزادان، علت

پسرم 8 ماه دارد. چند ماهه که صداش گرفته و موقع گریه صداش قطع می شود. بعد از چند دقیقه صداش به زور یک مقداری در می آید.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: پسرم 8 ماه دارد. چند ماهه که صداش گرفته و موقع گریه صداش قطع می شود. بعد از چند دقیقه صداش به زور یک مقداری در می آید. بینیش هم زیاد می گیرد. دکتر هم بردمش ولی فایده ای نداشته است.

پاسخ دکتر محمد زنوزی راد، متخصص نوزادان:
ممکن است که این حالت نوزاد شما آلرژی باشد. آلرژی می تواند به دلیل مصرف لبنیات و شیر گاو در نوزاد ایجاد شود یا در صورتی که نوزاد به شیر گاو حساسیت داشته باشد و شما از لبنیات استفاده کنید امکان بروز آلرژی در فرزند شما وجود دارد. مورد دیگری که ممکن است عامل ایجاد حالت گرفتگی صدا نوزاد شما باشد، رفلاکس معده است. حتی ممکن است که آلرژی هوایی مانند حساسیت به دود سیگار و اسپند نیز عامل گرفتگی صدا نوزاد شما باشد.

6741
کد: 103947
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
captcha