گذاشتن نوزاد زیر مهتابی، عوارض برداشتن چشم‌ بند

پسر شش ماه و 22 روزه ای دارم. گاهی چشم بندش را زیر نور مهتابی در خواب و بیداری بر می داشت. مشکلی ایجاد می شود؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: پسر شش ماه و بیست و دو روزه ای دارم . در دوره نوزادی در منزل زیر نور مهتابی قرار دادیم گاهی چشم بندش را در خواب بر می داشت و گاهی با چشم باز در بیداری زیر مهتابی بدون چشم بند بود. آیا چشمانش دچار مشکل شده؟؟

پاسخ دکتر محمد زنوزی راد، متخصص نوزادان:
ممکن است که به دلیل برخورد مستقیم نور مهتابی به چشم نوزاد شما مشکلی برای او ایجاد شده باشد و چشمانش آسیب دیده باشد. بنابراین ضرورت دارد که به یک چشم پزشک مراجعه کنید تا چشم نوزادتان معاینه شود.