استفاده از مایکروفر در بارداری، چقدر خطرناکه؟

بهتر است مادران باردار هنگام استفاده به 2 نکته احتیاطی توجه کنند.
ارتباطی بین خطرناک بودن در معرض قرار داشتن مادر باردار با  امواج مایکرویوو وجود دارد یا خیر؟

تاثیر امواج مایکرویو
دکتر Sharon Lavigne مشاوره ژنتیک: تا آنجایی که ما می دانیم پاسخ منفی است. هیچ گونه مطالعه انسانی انجام نشده است  که آیا  ارتباطی بین خطرناک بودن در معرض قرار داشتن مادر باردار با  امواج مایکرویوو وجود دارد یا خیر.

اما بدلیل اینکه تحقیقات در زمینه چگونگی تاثیر امواج مایکرویو بر روی افراد ادامه دارد، بهتر است مادران باردار هنگام استفاده 2 نکته احتیاطی را توجه کنند.

* اگر درب مایکرویوو محکم بسته نمی شود و یا آسیب دیده است و یا محافظ اطراف آن خراب شده است با دستگاه کار نکنید.

* هنگام کار با دستگاه مایکریوو مقابل آن نایستید.

معاونت غذا و دارو امریکا به همه افراد، باردار و غیر باردار توصیه می کند که محتاط باشید تا از خطرات ناشی از امواج مایکرویوو در امان باشید.


منبع: سلامت بانوان اوما