وزن نوزاد چهار ماه، نرمال چقدر است؟

نوزاد دخترم در زمان واکسن 4ماهگی وزنش 7100، قدش 66 و دورسرش 40 بود. آیا رشدش خوب است؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: نوزاد دخترم با وزن تولد 3500 و قد 52 و دورسر 36 به دنیا آمد. در زمان واکسن 4ماهگی وزنش 7100، قدش 66 و دورسرش 40 بود. آیا رشدش خوب است؟ فقط از شیرخودم می خوره.

همراه عزیز؛ با تشکر از ارسال سوال، پاسخ تان را می توانید از اینجا و اینجا بخوانید.