ارتباط پدر با جنین، راهکارهای دوست داشتنی!

از ماه های اول بارداری جنین می تواند ضربان قلب مادر و صدای وی را بشنود پس با او حرف بزنید و بخوانید.
مادر در دوران بارداری در کنار ملاحظات پزشکی، به مهارت‌های دیگری از جمله الگوی رفتار با جنین نیاز دارد تا بتواند با کودک خود از دوران جنینی ارتباط برقرار کند

راه های برقراری ارتباط مادر و جنین:
آواز خواندن:
از ماه های اول بارداری جنین می تواند ضربان قلب مادر و صدای وی را بشنود پس با او حرف بزنید و بخوانید.
ماساژ دادن:
ماساژ دادن شکم با روغن های مفید و مناسب هم به مادر و هم به جنین آرامش می بخشد.جنین لرزش ایجاد شده هنگام ماساژ دادن را نیز حس می کند.
سخن گفتن:
حرف های مثبتی به او بزنید تا با صدای شما آشنا شود.
به لگد هایی که می زند واکنش نشان دهید:
لگد زدن جنین نشانه این است که سعی دارد ارتباط بر قرار کند.پس با ماساژ دادن و صحبت کردن به او بفهمانید که هستید.
مثبت فکر کنید:
نتایج بررسی ها نشان می دهد که مثبت فکر کردن مادر می تواند روی رشد عاطفی جنین تاثیر بگذارد.
نوبت پدر:
به پدر نیز فرصت برقراری ارتباط با جنین را بدهید.با صحبت کردن و ماساژ دادن شکم مادر یک ارتباط عاطفی به وجود می آید.
یوگا:
نتایج بررسی ها نشان می دهد  که برخی از حالت های یوگا کمک می کند تا بین مادر و جنین ارتباط ذهنی بر قرار شود.

منبع: الو دکتر