شیر خوردن نوزاد در خواب، نظر روانشناسان

مادرانی که هنگام شیر دادن بچه را می خوابانند، باید انتظار بی‌خوابی‌های شبانه زیادی را داشته باشند.
لیان موری، استاد روانشناسی رشد کالج ریدینگ بر این عقیده  است که نوزادان هر آنچه را در هنگام خوابشان بوجود می آید، به خاطرمی‌سپارند و هر بارخواهان همان چیز می‌شوند. از این رو بچه ای که  به  بغل  گرفته شدن عادت کرده، در آینده برای خوابیدن خواستار تکان دادن خواهد بود. همچنین مادرانی که هنگام شیر دادن بچه را می خوابانند، باید انتظار بی‌خوابی‌های شبانه زیادی را داشته باشند.

عملکرد طبیعی نوزاد در زمان خواب‌آلودگی
موری که بیش از 40 سال را به تحقیقات در مورد رشد نوزادان پرداخته، توصیه می‌کند والدین عملکرد طبیعی کودک را در زمان خواب‌آلودگی بررسی کنند و آن شرایط را برایش آسانتر کنند. بنابراین کودکی را که با مکیدن انگشت شصت بخواب می‌رود می‌توان در یک پتو پیچیده و دستانش را در نزدیکی دهانش قرار داد.

کودکان دیگر ممکن است با مشاهده الگوهای پیچیده خواب‌آلود شوند از این رو می‌توان پارچه‌های با طرحهای مفصل را در اطراف تخت آنها قرار داد. به گفته پرفسور موری، انجام زودتر این کار روزانه می‌تواند از ماهها بیخوابی مادران جلوگیری کند. همچنین وی به مادران توصیه می‌کند که نوزادان را به یک روال عادت دهند چرا که این یکی از بهترین راهها برای ارتقاء قدرت مغزی آنها است و اینکه دو سال اول زندگی پایه‌گذار همه‌ چیز از اجتماعی بودن تا ضریب هوشی است.


 
منبع: دکتر سلام