استفاده از دستگاه آی یو دی، نزدیکی مشکلی ندارد؟

لطفا راهنمایی کنید آیا برای نزدیکی مشکلی هست؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: من دستگاه میرنا دارم و از وقتی گذاشتم دائماً لک بینی دارم بعضی اوقات هم از لکه بیشتر است. لطفا راهنمایی کنید آیا برای نزدیکی مشکلی هست؟

پاسخ دکتر  مرجان قاجار، جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی:
دوست عزیز گاهی این لک بینی ها با میرنا ایجاد می شود. از نظر نزدیکی مشکل ندارید. ولی باید ببینید بدن شما می تواند این دستگاه را تحمل کند و باید از لحاظ عفونت و زخم دهانه رحم بررسی شوید.