عدم وزن گیری نوزاد، اثر دوری از مادره؟

مادرانی که دور از فرزندشان هستند در اغلب موارد نوزادانی لاغر دارند.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: نوزاد هشت ماهه پسر با وزن تولد 2500 وزن کنونی 6700 از دوماهگی امپرازول مصرف می کرد که تاثیری در وزن گیری اش نداشت. از 9 صبح تا 4 عصر که من سرکار هستم فقط  6 درجه شیر می خوره. غذای کمکی هم می خوره. برای وزن گیری بهتر چکار کنم؟

پاسخ دکتر محمود تقی زاده، متخصص کودکان و نوزادان:
شما مادر گرامی متوجه باشید که قطره آهن و مولتی ویتامین را به نوزاد بدهید. غذای اصلی نوزاد هشت ماهه شیر مادر است اگر رشد نوزاد خیلی کم است می توانید به او شیرخشک بدهید. مادرانی که دور از فرزندشان هستند در اغلب موارد نوزادانی لاغر دارند اما با گذشت زمان و بعد از چند ماه این وضعیت بهتر می شود و وزن گیری نوزاد بهتر می شود. بهتر است نوزاد از نظر بقیه فاکتورهای رشد نیز توسط پزشک تحت معاینه و بررسی قرار بگیرد.