علت بی قراری نوزادان، عفونت است یا گرسنگی؟

پسرم دو هفته هست که بدخوابی می کنه و مدام در حال شیر خوردنه.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: پسرم 10 ماهه است. مدت دو هفته هست که بدخوابی می کنه. بعد از هر 45 دقیقه یا 1 ساعت گریه کرده و اندکی شیر خورده دوباره به خواب می رود. اگر شیر ندهم گریه اش دوام دار می شود. اول شب بهش فرنی یا سوپ و یا هم سرلاک و آب می دهم تا گرسنه نباشد.

پاسخ دکتر خیرالسان مبینی، متخصص اطفال:
مادر گرامی برای نوزاد ده ماهه خیلی از عوامل وجود دارند که می توانند باعث شوند که نوزاد کم بی قرار شود. عواملی مانند دندان درآوردن، عفونت گوش و ... شما بهتر است نوزاد را از نظر عفونت های مختلف مورد بررسی پزشک قرار دهید. اگر نوزاد ختنه نشده است ممکن است در ادرار کردن دچار مشکل شده باشد که باز هم باید توسط پزشک بررسی شود.