سفت شدن ملاج نوزاد، سن مناسب

نوزادم هفت ماهش شده ولی هنوز ملاجش سفت نشده، چرا؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: نوزادم هفت ماهش شده ولی هنوز ملاجش سفت نشده دندان هم در نیاورده از چند ماهگی ملاج نوزاد سفت می شود؟

پاسخ دکتر فاطمه هدی فلاح، متخصص کودکان:
هنوز زود است که ملاج سر نوزاد شما بسته یا سفت شود به همین دلیل شما باید تا یکی دو ماه دیگر صبر کنید و حتما سایز بسته شدن و یا باز بودن ملاج را هم ذکر کنید تا مشخص شود تا چه میزانی ملاج بسته و یا باز است. معمولا نوزادان در 7 ماهگی باید یک و یا دو دندان درآورده باشند البته گاهی در بسیاری از خانواده ها دیده می شود که به دلیل ارثی بودن، دندان موزاد دیر رشد می کند. اگر این موصوع در خانواده شما ارثی باشد که مشکلی وجود ندارد اما اگر دیر دندان درآمدن نوزاد در خانواده شما ارثی نیست، نوزاد شما باید از نظر میزان ویتامین دی و کلسیم بررسی شود چرا که کمبود ویتامین دی می تواند باعث تاخیر در دندان در آوردن نوزاد شود.