2931
کد: 107430
16 مرداد 1396 - 11:59
به نظر می رسد حتی از ساعت های اولیه ی تولد نیز می توان به نوزادان چیزهایی را یاد داد.
به نظر می رسد حتی از ساعت های اولیه ی تولد نیز می توان به نوزادان چیزهایی را یاد داد. در یک آزمایش، به تعدادی از نوزادانی که فقط چند ساعت از عمرشان گذشته بود، یاد دادند که هر وقت آهنگ موسیقی را می شنوند، اگر سرشان را به سمت راست بچرخانند و هر وقت صدای زنگ را می شنوند، اگر سرشان را به سمت چپ بچرخانند، به آن ها شیر داده خواهد شد.

 اگر نوزادی برعکس عمل می کرد یا سرش را به هیچ سمتی نمی چرخاند، به او شیر نمی دادند. این نوزادان پس از چندبار تکرار و کوشش آزمایشی، یاد گرفتند که بدون خطا سرشان را به سمت درست بچرخانند. یعنی همگی هر وقت صدای موسیقی را می شنیدند سرشان را به سمت راست می چرخاندند و شیر دریافت می کردند و هر زمان صدای زنگ به صدا درمی آمد، همگی سرشان را به سمت چپ می چرخاندند و شیر می خوردند.

 پس از چند روز، آزمایش را وارونه کردند؛ به این معنا که حالا باید نوزاد با شنیدن صدای موسیقی سرش را به سمت چپ و با شنیدن صدای زنگ سرش را به سمت راست بچرخاند تا شیر دریافت کند. شیرخواران به سرعت در این تکلیف جدید نیز مهارت یافتند.

این آزمایش نشان داد که نوزادان از ابتدای ورود به دنیا کاملاً حواس شان متوجه رخدادهای بیرونی است و در حال یادگیری شرایطی هستند که به آن ها در جهت ارضای نیازهای شان کمک می کند. به همین جهت والدین باید حتی در رفتار خود با نوزادان، اصول صحیح تربیتی را متناسب با سن و درک نوزاد مراعات نمایند.

منبع: راسخون
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: