3569
کد: 108071
05 مهر 1396 - 11:15
درخواست کنید که پرده ی بین مادر و شکم او پایین برده شود یا از پرده ای شفاف استفاده شود تا بتوان شاهد بیرون آمدن بچه بود.
- درخواست کنید که این روند با آرمش بیشتر و آهسته تر برگزار شود، تقلیدی از زایمان طبیعی

- گیره زدن به بند ناف حداقل برای یک دقیقه به تأخیر انجام می شود یا ترجیحا تا زمانی که تپش جفت متوقف شده باشد.

- بخواهید که اگر شرایط اجازه می دهد شوهرتان بند ناف را ببرد.

- درخواست کنید که پرده ی بین مادر و شکم او پایین برده شود یا از پرده ای شفاف استفاده شود تا بتوان شاهد بیرون آمدن بچه بود. این کار می تواند طوری انجام شود که همه ی جزئیات جراحی را نبینید و فقط شاهد تولد فرزندتان باشید.

- بخواهید که در صورت ایمن بودن شرایط، هر چه سریع تر نوزاد در آغوش شما قرار دهند گاهی برخی از بیمارستان ها حتی اجازه می دهند که آزمون آپگار در حالی گرفته شود که نوزاد روی سینه ی مادر قرار دارد.

- بخواهید که هنگام دوختن شکم شما، نوزاد در تماس پوست با پوست روی سینه ی شما قرار گیرد البته اگر اتاق عمل زیاد سرد نباشد در غیر این صورت بچه را در پتو بپیچند و بعد به شما بسپارند.

- اگر تماس پوست با پوست در اتاق عمل مجاز نیست درخواست کنید که هرچه سریع تر پس از انتقال به محل ریکاوری این تماس با فرزندتان شروع شود و برای این کار حداقل یک ساعت وقت بخواهید همچنین درخواست کنیدکه در این زمان شوهرتان نیز همراه شما در محل ریکاوری باشد.

- بخواهید که شخص دیگری به انتخاب شما (همراه متخصص، مامای خصوصی و مادربزرگ یاعضو دیگری از خانواده) در اتاق عمل مجاز باشد تا از والدین حمایت کند و عکس بگیرد تا والدین بدون اختلال بتوانند با نوزاد پیوند برقرار کنند.

- موسیقی انتخابی خود را پخش کنید.

- همه ی تزریقات و اتصال سرم باید روی دست غیرغالب باشد. از دست غالب خود برای نگه داشتن نوزاد استفاده کنید مثلا اگر راست دست هستید، دست چپ جهت اتصال به سرم انتخاب شود.

- لباس بیمارستانی را باز نگه دارید تا بتوانید بدون دغدغه از تماس پوست با پوست بهره گیرید.


منبع: لحظه نما
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: