سونوگرافی در دوران حاملگی، موجب آسیب به جنینه؟

آیا سونوگرافی باعث آسیب دیدن رحم می شود؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: آیا فشار دستگاه سونوگرافی به روی رحم تاثیر دارد؟

پاسخ دکتر اعظم امیری، متخصص زنان و زایمان:
خیر، فشاری که توسط دستگاه سونوگرافی به روی رحم شما وارد می شود، انقدر شدید نیست که بتواند مشکلی را برای شما ایجاد کند.