زمان برداشتن آی یو دی، لکه بینی طبیعیه؟

امروز آی یو دی ام رو برداشتم. لکه دیدم. آیا پریود شدم؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان:  امروز آی یو دی رو برداشتم. لکه دیدم. آیا پریود شدم؟ نمی خوام فعلا باردار شم. آبان می خوام اقدام کنم. البته زمان پریودم امروز یا فردا است.

پاسخ دکتر الهه رجایی، متخصص زنان، زایمان و نازایی:
خیر شما پریود نشده اید و این لکه بینی شما به دلیل برداشتن آی یو دی است.