فولیکول مناسب برای بارداری، چگونه است؟

فولیکول غالب برای باردار شدن باید چه سایزی باشد؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: آیا فولیکول١٧در٢٢ فولیکولی غالب در روز١٣پریود است یا خیر؟

پاسخ دکتر شیرین نیرومنش، متخصص زنان و زایمان:
بله، فولیکول شما در روز 13 پریود بسیار فولیکول خوبی است و شما اگر هیچ گونه مشکلی نداشته باشید می توانید برای باردار شدن اقدام کنید.