خوردن دارو قبل از بارداری، ایرادی ندارد؟

آیا مصرف پماد تتراسایکلین موضعی و کپسول سفالکسین و سفیکسیم یه هفته قبل از اقدام به بارداری روی جنین تاثیر میذاره؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: آیا مصرف پماد تتراسایکلین موضعی و کپسول سفالکسین و سفکسیم یه هفته قبل از اقدام به بارداری روی جنین تاثیر میذاره؟ و یا مصرفشون روی کیفیت تخمک اثر داره؟ من یه هفته قبل از اقدام به خاطر بخیه هام از این داروها استفاده کردم و الان خیلی استرس دارم.

پاسخ دکتر مارال بالشی، متخصص زنان و زایمان:
سفالکسین وسفکسیم در بارداری داروهای مطمئنی هستند و قابل تجویز در شرایط درست. تتراسایکلین منع مصرف در بارداری دارد ولی در قبل از بارداری خیر. نیازی به نگرانی نخواهد بود.