افزایش صمیمیت در زندگی زناشویی

بعضی زوجین مدتی پس از ازدواج حس می کنند که صمیمیت روزهای آغاز زندگی خود را از دست داده اند.
 یکی از عوامل ایجاد عشق و صمیمیت در میان زوجین همراهی یکدیگر در کاهش تنش ها و رسیدن به اهداف است.

محمد رضا نظامی روان شناس خانواده اظهار داشت: بعضی زوجین مدتی پس از ازدواج حس می کنند که صمیمیت روزهای آغاز زندگی خود را از دست داده اند ولی با گذراندن وقت بیشتر البته با انرژی در کنار همسر و نیز کاستن از غرور خود در هنگام دعوا و قبول اشتاباهات می توانند رابطه عاطفی خود را پررنگ کنند.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از مواردی که باعث تداوم عشق در زندگی زوجین می شود این است که در هنگام صحبت کردن با همسرتان با دقت به حرف های او گوش کنید و با طرح سوالاتی نشان دهید که به او توجه دارید همچنین بیان احساسات و خواسته تان به وی نقش مهمی در گرمی روابط عاطفی میان شما دارد.

نظامی افزود: آرام سازی همسرتان در زمانی که به دلیل مشکلات مختلف خانوادگی، کاری و... دچار استرس و عصبانیت شده و کمک به او برای رسیدن به هدفش، و همچنین درصورت داشتن عادات نامناسب در همسرتان، همراهی وی برای ترک این رفتارها، در گرمی رابطه تان بسیار مهم است.

این روان شناس خانواده در پایان تأکید کرد: تعریف از همسرتان درجمع آشنایان و دوستان و افتخار کردن به او، پذیرفتن و حمایت از وی در هر شرایطی، عدم مقایسه هسر خود با دیگران، تعریف از او در غیابش، ابراز خشنودی و خوشبختی از بودن در کنار وی از دیگر عوامل تداوم صمیمیت در میان زوجین است.
منبع: باشگاه خبرنگاران