عدم تهوع در بارداری، سقط می کنم؟

من در هفته 6 بارداری هستم و در هفته پنجم بارداری عدد بتام 850 بود اما هیچ حالت تهوع ندارم. نگرانم.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: من در هفته 6 بارداری هستم  و در هفته پنجم بارداری عدد بتام 850 بود اما هیچ حالت تهوع ندارم. می ترسم  برای جنین مشکلی ایجاد شده باشه. آیا اگه جنین خدای نکرده سقط بشه خونریزی اتفاق می افته یا نه؟

همراه عزیز؛ با تشکر از ارسال سوال، پاسخ تان را می توانید از اینجا بخوانید.