بیضه نزول نکرده نوزاد،‌ آخرین درمان

پسری 5 ماهشه که یکی از بیضه های آن پایین نیامده است؛ درمانش چیست؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: پسری دارم 5 ماهه که یکی از بیضه های آن پایین نیامده است؛ می خواستم بدانم چقدر احتمال دارد که تا یک سالگی در کیسه بیضه قرار بگیرد و آیا عمل آن خطرناک است؟

پاسخ دکتر فاطمه هدی فلاح، متخصص کودکان:
به طور کلی بیشتر از 4 ماهگی نوزاد فرصت ندارد که بیضه اش نزول کند و معمولا تا 99 درصد موارد در این مدت نزول می کند ولی اگر بعد از این سن بیضه نوزاد پایین نیاید، باید از طریق جراحی پایین آید چون در غیر این صورت می تواند باعث آسیب بافت بیضه و احتمال ناباروری در آینده شود. همچنین چون این عمل خطرناک نیست شما م یتوانید با مراجعه به متخصص نوزادان و معاینه نوزاد، اگر نیاز بود جراحی برایش انجام شود.