عوامل سقط های مکرر، چیست؟

16 ماه پیش به علت فعالیت سنگین در 6 هفتگی خونریزی داشتم و قلب نزد. این سقط مکرره؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: 25 سالمه. 3 ساله ازدواج کردم. 2 هفته پیش به دلیل بارداری پوچ سقط کردم. 8 ماه پیش خارج رحم بود. لاپاراتومی کردم. 16 ماه پیش به علت فعالیت سنگین در 6 هفتگی خونریزی داشتم و قلب نزد. این سقط مکرره؟ چی کار کنم؟ همسرم پسرداییمه. کورتاژ نشدم. تو عکس رنگی 3 ماه پیش مشکلی نداشتم.

پاسخ دکتر نوشین نظری، متخصص زنان و زایمان:
باید حتما در وهله اول بررسی آزمایش های کرموزومی از نظر ضایعات کوچک ژنتیکی برای هر دو نفر شما انجام بگیرد. دو بار سقط در شما به احتمال بیش از هشتاد درصد به دلیل مشکلات ژنتیکی جنین اتفاق است که متاسفانه این مسئله در خیلی از موارد در آزمایش قابل شناسایی نیست. در رابطه با بارداری خارج رحمی نیز بهتر است عکس رنگی مجدد برای اطمینان از باز بودن لوله ها و آزمایش های کامل سقط مکرر را انجام دهید. هر چند که از نظر علمی هنوز شما جزو طبقه بندی سقط مکرر به حساب نمی آیید. سه بار سقط پشت سر هم، در تعریف سقط مکرر جا دارد. حتما تحت نظر متخصص نازایی باشید.