کمبود کلسیم در دوران حاملگی، پیام جدی!

زنانی که معمولا در رژیم غذایی خود کلسیم کمی دارند، در دوران بارداری و شیردهی دچار تغییرات زیادی در کلسیم استخوان های خود می شوند.
نتایج تحقیقات پزشکان موسسه تحقیقات بیمارستان کودکان اکلند کالیفرنیا حاکی است، زنانی که معمولا در رژیم غذایی خود کلسیم کمی دارند، در دوران بارداری و شیردهی دچار تغییرات زیادی در کلسیم استخوان های خود می شوند.
 
به گزارش رویترز، این دانشمندان با مطالعه بر روی مقدار کلسیم بدن 10 زن برزیلی در10 تا 12 هفتگی بارداری، 34 تا 36 هفتگی بارداری و7 تا 8 هفته پس از زایمان وهمچنین تجویز نوعی کلسیم که حرکت آن به قسمتهای مختلف بدن قابل شناسایی است دریافتند، برداشت کلسیم از استخوان در اواخر دوران بارداری واوایل دوران شیردهی نسبت به اوایل دوران بارداری بیشتر است.
این دانشمندان همچنین دریافتند، مقدار کلسیم رژیم و میزان عامل رشد شبه انسولینی-1 (IGF1) توضیح دهنده 68 تا 94 درصد دگرگونیها در تعادل کلسیم استخوان است. نتایج تحقیقات این دانشمندان که درمجله تغذیه بالینی منتشر شده، نشان داد، تعادل مثبت کلسیم استخوانی تنها دراواخر بارداری اتفاق می افتد. این درحالیست که کاهش روزانه کلسیم در حدود 90 میلی گرم دراوایل دوران بارداری و شیر دهی دیده می شود.

منبع: سلامت ایران