زمان معاینه داخلی در بارداری، کی است؟

از هفته چندم دهانه رحم باید توسط پزشک معاینه شود؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: من در هفته سی و یک بارداری هستم. می خواهم بدانم از هفته چندم دهانه رحم باید توسط پزشک معاینه شود؟

پاسخ دکتر نسترن تیجری مفرد، کارشناس مامایی:
معاینه دهانه رحم تنها برای بررسی ورود یا میزان پیشرفت مراحل زایمان انجام می شود و چون باعث تحریک و گاهی خونریزی و پاره شدن کیسه آب و....  می شود قبل از سی و هفت هفتگی که جنین اصطلاحا رسیده می شود مصلحت نیست، مگر مادر علائمی مثل درد، خونریزی زیاد و... داشته باشد که در این صورت معاینه انجام می شود.