کیست های مغزی جنین، نگرانتان کرده؟

من تو هفته 17 بارداری ام. سونو بهم گفتن تو مغز جنین یک کیستmm 3*4 دیده شده.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: من تو هفته 17 بارداری ام رفتم سونو بهم گفت تو مغز جنین یک کیستmm 3*4 دیده شده خیلی نگرانم.

پاسخ دکتر زینب السادات موسوی فخر، متخصص زنان و زایمان:
کیست مغز جنین اگر دو آزمایش غربالگری جنین سالم و بدون اشکال بوده می تواند طبیعی باشد با این حال در 24 هفتگی باز هم سونوگرافی تان را تکرار کنید.