تحقیق درباره نازایی، کشف شگفت انگیز دانشمندان!

خبری که امروز موجب شگفت زدگی بسیاری از مردم دنیا شد کشف ویروسی در بزاق زنان بود که روابط مستقیمی با نازایی آنها دارا است.
خبری که امروز موجب شگفت زدگی بسیاری از مردم دنیا شد کشف ویروسی در بزاق زنان بود که روابط مستقیمی با نازایی آنها دارا است. این ویروس که به سادگی از طریق بوسیدن انتقال پیدا می کند به تازگی کشف شده و هنوز جزئیات زیادی از آن در دسترس نیست. اما این اکتشاف قادر می باشد تا حد زیادی به مداوا نازایی در آینده مدد نماید.

دانشمندان جزئیات زیادی در زمینه این ویروس دارا نیستند اما با انجام تحقیقات زیادی به این نتیجه رسیده اند که با نازایی در زنان بی روابط نیست. به نقل کرده آنها، این ویروس در بزاق و از مسیر بوسیدن قابل انتقال است.

حالا دانشمندان امیدوارند که از نتایج این پیدا کرده تازه برای پررنگ تر کردن امیدها در نزد زوجها و زنانی بهره گرفت که با درگیری نازایی می جنگند و آگاهی نمی دارند که دلیل مهم مشکلشان کجاست.

از آن قدیم می توان این پیدا کرده تازه را به عنوان راهی برای کشف درمانهای نوین علیه این ویروس به کار گرفت.

دانشمندانی از دانشگاه فرارا در ایتالیا رحم ۶۶ داوطلب زن شرکت کننده در این مطالعه را مورد وارسی دقیق نهادند. از این کمیت ۳۶ نفر باروری معمولی دارا بوده حال آنکه ۳۰ تن دیگر از معضلات نامشخصی برای حامله شدن عذاب می کشند.

بعد از بررسیهای دقیق معلوم شد که ۴۳ درصد از زنان دارای معضلات راجع به باروری دچار به ویروس کمتر شناخته ای موسوم به HHV-۶A می باشند.

مورد دلچسب توجه در این وارسی راجع به بخشی می شود که نمایان می کند در رحم هیچ یک از ۳۶ زنی که مشکلی درخصوص حامله شدن دارا نیستند اثری از این ویروس دیده نشده است.

تحقیقات نمایان می کند که در بین زنان ۱۵ تا ۴۴ سال، حدود ۶ درصد به معضلات راجع به باروری دچار می باشند و شگفت آور آنکه ۲۵ درصد از این زنان با دلایل نامشخصی روبرو می باشند که هنوز علتی برای آن ارایه نشده است.