نتیجه تست غربالگری بارداری، ممکنه اشتباه باشه؟

آزمایش 3ماهگیم مشکوک بود، دکتر گفت مشکل کروموزمی. ولی سونو اینام خوب بودن.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: من آزمایش 3ماهگیم مشکوک بود، دکتر گفت مشکل کروموزمیه. ولی سونو اینام خوب بودن. آیا ممکنه اشتباه باشه؟

پاسخ دکتر رقیه شمسایی، متخصص زنان و زایمان:
احتمال وجود دارد که نتیجه اشتباه باشد با این حال اگر غربالگری دوم را انجام بدهید با انجام آن هر نتیجه ای که به دست بیاید قابل استناد و اطمینان خواهد بود. بهتر است تا زمان غربالگری دوم صبر کنید. با انجام آن نتیجه درستی به دست می آورید و اگر باز هم این نتیجه تکرار شد در آن صورت باید آمنیوسنتز انجام دهید.