دلیل بارداری دوقلو، چه چیزی است؟

اخیرا محققان توانسته‌ اند ژن‌ هایی را کشف کنند که می‌تواند نشان دهد چرا برخی زن‌ها دوقلو های غیرهمسان به دنیا می‌آورند.
چرا بعضی خانم‌ها دوقلو به دنیا می‌آورند و بعضی نه؟
اخیرا محققان توانسته‌اند ژن‌هایی را کشف کنند که می‌تواند نشان دهد چرا برخی زن‌ها دوقلوهای غیرهمسان به دنیا می‌آورند. در شرایطی که این مسئله کاملا واضح و مشهود است که اگر یکی از بستگان مؤنث این زن، دوقلوهای غیرهمسان داشته باشد٬ به احتمال زیاد او خودش دوقلوهای همسان به دنیا خواهد آورد. با این حال ژن‌های پشت این مسئله تبدیل به یک راز شده است. سؤال این است که چرا برخی از زن‌ها دوقلو به دنیا می‌آوردند و برخی نه.تحقیقات نشان می‌دهد که برای نخستین بار می‌توانیم تنوع ژنتیکی را شناسایی کنیم که مسبب این احتمال خواهد بود. با این نتایج، تیم تحقیقاتی این مسئله امیدوار است که بتواند تست ژنتیکی را انجام دهد که طی آن بتوان زنانی را که در معرض این بیماری قرار دارند، شناسایی کرد. محققان برای این کار، ‌بر روی داده‌های ژنتیکی پایگاه اطلاعاتی دوقلوها در هلند تحقیقاتی انجام دادند.
 
در این تحقیق، ۱۹۸۰ مادر دارای دوقلوهای ناهمسان بدون درمان‌های باروری و ۱۲۹۵۳ مادر تحت کنترل مورد بررسی قرار گرفتند. محققان در این بررسی به دنبال تنوع ژنتیکی بودند که میان مادران دوقلوها مشترک بود و تکرار متفاوتی نسبت به گروه تحت کنترل داشت. بعد از ۳۵۹۷ مادر از گروه اول و ۲۹۷۳۴۸ نفر از گروه تحت کنترل، آنها را به آزمایشگاه فرستادند. در آزمایشگاه، دو نوع ژن تکرار شده و بیشتر در مادرانی که دوقلوهای ناهمسان داشتند بدون درمان‌های لازم برای ناباروری دیده شد. یکی از آنها در نزدیکی ژنی به نام FSHB قرار داشته و با میزان هورمون تحریک کننده فولیکول (FSH) مرتبط است. این هورمون باعث تحریک رشد فولیکول در تخمدان زنان می‌شود و از طرفی به انتشار تخم کمک می‌کند و هر چه میزان FSH بالاتر باشد، تخم‌های بیشتری در یک زمان منتشر می‌شوند و اگر هر دو بارور شوند منجر به تولد دوقلوها می‌شود. ژن دوم SMAD3 نام داشته و در سیگنال‌دهی سلولی و احتمالا نوع واکنش تخمدان‌ها به FSH نقش دارد. اگر زنی میزان متوسطی از FSH تولید کند اما تخمدان‌هایش حساسیت بیشتری به این هورمون داشته باشد٬ همچنان تخم‌های چندگانه‌ای در یک زمان منتشر خواهد کرد.
منبع: الو دکتر