استفاده از مواد شیمیایی در بارداری، مجازه؟

بسیاری از مادران باردار در این دوران نگرانی هایی درباره استفاده از مواد شوینده در این دوران دارند، ترس آنها از تاثیر مواد سفید کننده و ضدعفونی کننده بر روی جنین است.
بسیاری از مادران باردار در این دوران نگرانی هایی درباره استفاده از مواد شوینده در این دوران دارند . ترس آنها از تاثیر مواد سفید کننده و ضدعفونی کننده بر روی جنین است . محققین حوزه زنان و ناهنجاریهای دوران جنین  میگویند هنوز معلوم  نیست مواد شیمیایی موجود در لوازم آرایشی و بسته بندیهای مواد غذایی تا چه میزان میتوانند برروی رشد سالم جنین تاثیر منفی بگذارند.آنان در گزارشی تاکید میکنند  که تاثیر منفی بسیاری از مواد شیمیایی بر رشد جنین هنوز مشخص نیست و لذا گزارش باید صرفا به عنوان یک توصیه به زنان باردار تلقی شود و این زنان باید خود تصمیم گیرنده نهایی باشند.به توصیه محققان، استشمام بوی مواد شیمیایی موجود در رنگهای صنعتی و شیمیایی که در رنگرزی و نقاشی دیوارهای منازل مورد استفاده قرار داده میشود ،لوازم آرایشی،ژلهای و لوسیونهای  شستشوی بدن ، مواد شوینده و ضدعفونی کننده  و خوشبوکننده های هوا و حتی  ماهی‌تابه های نچسب میتوانند ضررهایی داشته باشند.چون در میزان زیان و آسیب رسانی بسیاری از مواد شیمیایی روی رشد جنین یا نوزاد اطلاعات دقیقی  وجود ندارد، خانمهای بارداری که درباره سلامتی جنین خود نگران هستند می‌توانند با احتیاط بیشتر، خطرهای استفاده از این مواد  را به حداقل خود کاهش دهند .

توصیه پزشکان درباره استفاده از مواد شوینده وشیمیایی در دوران بارداری :
-    تا جایی که میتوانید استفاده از آفت کشها ، رنگهای شیمیایی و شوینده های قوی را محدود کنید .
-    زنان بهنگام استفاده از مواد شوینده قوی حتما بایستی از دستکش استفاده کنند .
-    تهویه مناسب در مکان استفاده از شوینده ها الزامیست .
-    از ترکیب مواد شوینده قوی مانند وایتکس و جوهرنمک  بشدت خودداری کنید .
-    استفاده از  حشره کش ، مواد شوینده و ضدعفونی کننده را مخصوصا در سه ماهه اول بارداری محدود کنید زیرا سیستم عصبی و ارگانهای اصلی حیاطی در حال شکل گیری میباشد.
منبع: کودک آنلاین