حاملگی بعد از سی سالگی، فرآیند تخمک گذاری

زنانی که می خواهند باردار شوند بهتر است به روش طبیعی باردار شوند.
زنان از سن سی سالگی به بعد قدرت باروری شان کاهش می یابد و بعد از 35 سالگی مشکلات زیادی برای بارداری خواهند داشت. زنان باید حداکثر تا 35 سالگی بچه دار شوند زیرا روش زندگی، استرس و رژیم غذایی نادرست باعث مشکلات بارداری عدیده ای می شود.

پژوهش ها نشان می دهد بهترین زمان بارداری در 30 سالگی است و نهایتا تا 35 سالگی فرصت خواهید داشت. دکتر "جوجیانا دونادیو" مدیر موسسه ملی بهداشت سراسری بوستون است و در این باره می گوید: زنانی که می خواهند باردار شوند بهتر است به روش طبیعی باردار شوند قبل از این که مجبور شوند از روش های درمانی مبتنی بر تلقیح مصنوعی و تخم گذاری استفاده کنند.

البته به جز سن فاکتورهای دیگری نیز در زمان بارداری موثر است و باید در نظر بگیرید که قدرت باروری زنان از 30 سالگی به بعد کاهش می یابد و بعد از 35 سالگی مشکلات بارداری شدت بیشتری خواهد یافت.

از سن 30 سالگی به بعد به دلیل نامنظم شدن فرایند تخمک گذاری در بدن و کاهش کیفیت قدرت بارداری مشکلاتی ایجاد خواهد شد. به جز سن عواملی چون استرس و اضطراب، شیوه زندگی و تغذیه نامناسب می تواند قدرت باروری را کاهش دهد.
منبع: آکاایران